Từ ngày 15/4: Tăng giá 447 dịch vụ y tế

Liên bộ Y tế – Tài chính vừa gửi thông tư liên tịch ban hành mức giá tối đa cho một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Có những dịch vụ tăng giá lên 20 lần.

26-tu-ngay-154-tang-gia-447-dich-vu-y-te-

Từ ngày 15/4: Tăng giá 447 dịch vụ y tế. Ảnh: TPO

Cụ thể, thông tư về mức viện phí mới, gồm 447 dịch vụ y tế và giá ngày, giường bệnh. Mức viện phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 15/4/2012 trên 447 dịch vụ y tế và giá giường bệnh chiếm 12%/tổng số 4.000 dịch vụ y tế đang được cung cấp.

Theo Bộ Y tế, 3 yếu tố cấu thành viện phí lần này gồm chi phí: thuốc, máu, dịch truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế. Các chi phí còn lại như lương cán bộ y tế vẫn do Nhà nước chi trả.Theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có trách nhiệm quy định mức thu tại các bệnh viện tuyến trung ương do Bộ quản lý; UBND tỉnh, thành phố trình HÐND cùng cấp quy định mức thu do địa phương quản lý./.

Theo voh