Chữa u nang buồng trứng

Trinh nữ hoàng cung có chữa được u nang buồng trứng?

Những năm gần đây, Trinh nữ hoàng cung (TNHC) – cây thuốc quý từ kinh nghiệm dân gian được khoa học chứng minh đầy đủ về mặt khoa học, dược lý và lâm sàng. Từ những công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm và các công ...